Optrekkend vocht komt vaak voor in muren die in verbinding staan met een gemetselde fundering, het verdwijnt niet vanzelf en uit zich vaak in loszittend behang en schimmelvorming welke de stuclaag aantast. Om dit optrekkend vocht te stoppen injecteren wij de muur met een waterdicht middel, hierdoor kan het water zich niet meer door de muur verplaatsen. Dit doen we door enkele gaten in de muur te boren, injecteerpluggen te monteren en het middel met hoge druk te injecteren. In enkele gevallen is een vervolgbehandeling nodig.

Om lekkage via scheuren in wanden en vloeren tegen te gaan en om gescheurd beton weer aan elkaar te ‘lijmen’, is het injecteren van beton vaak de meest geschikte methode. Omdat de oorzaak en de aard van de scheurvorming in beton nogal kunnen verschillen, zijn meerdere typen injectiemethoden en injectievloeistoffen ontwikkeld. Namelijk:

Vocht Vocht Vocht